در حال بارگذاری فایل ...
اپ Crispy Landدسترسی آسان‌تر
CrispyLand branch numbers

 

Tehran branches

 

Alvand Store : 02188889200

Heravi Store : 02122548919💼

Motahari Store : 02188822001 

Ferdous Store : 02144006560 

Zafar Store : 02122227582

Pasdaran (dolat) Store : 02122613002💼

Yousedabad Store : 02188705011💼

Ponak Store : 02144851044

Piroozi Store : 02133330009

Andarzgo Store : 02122238800💼

Sadeghiye Store : 02144379180💼

Afsariye Store : 02133223900💼

Tehranpars Store : 02177882606

Shahran Store : 02144365018💼

Hakimiye Store : 02177003930

Hafthouz Store : 02177974063

Naziabad Store : 02155359001

Dolatabad Store : 02133375374

Gharchak Store : 02136918100

------------------

 Shiraz branches

 

Ghodusi Store: 07138333990

Kasaie Store : 07136251095

Chenchene Store : 07132298119

Ghasrodasht Store : 07136311882

Golestan Store : 07136210931

 

------------------

 

Esfahan branches

 

Tohid Esfahan Store : 03136251212

 

------------------

Tabriz branches

 

Valiasr Tabriz Store: 04133192696

 

------------------

Rasht branches

 

Rasht Store: 01333777744

 

------------------

Bandarabbas branches

 

Bandarabbas Store : 07633686565

 

------------------

Ahvaz branches

 

Ahvaz Store : 06133769001

 

------------------

 These branches are Take-Away 💼

 

 

 

 


سرزمین سوخاری
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به Crispy Land می‌باشد.
طراحی شده باسایت‌ساز ویترین
سایت‌ساز ویترین